Luottamusmies lähellä sinua!

Hei, olen Mervi Kuosmanen ja olen valmistunut lähihoitajaksi noin vuosi sitten. Työelämään siirtyessäni aloin saamaan sähköpostia omalta luottamusmieheltä. Mutta mikä ihme se luottamusmies oikein on ja mitä hän oikein tekee? Halusin saada asiasta lisätietoa ja pyysin haastattelua paikallisyhdistyksen puheenjohtajalta, Anna-Maija Kukkoselta.

 

Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Anna-Maija Kukkonen ja yhdistys 587 (Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry) puheenjohtaja ja Espoon yhteisjärjestön puheenjohtaja, sekä ryhmäperhe- ja perhepäivähoitajien ammattialakohtainen luottamusmies.

Kuka voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen? Ja milloin?

Jäsen tai ( jäseneksi haluava) voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen silloin, kun on edunvalvontaa koskevaa asiaa tai omaan ammattiin liittyvä epäkohta. Luottamusmies tarvittaessa vie asiaa sitten eteenpäin.

Mistä löydän tarvittavat yhteystiedot?

Yhteystiedot ovat yhdistysten nettisivuilla ja ainakin yhdistys 587 postittaa kahden vuoden välein (kun uusi hallitus alkaa) tiedot Esteri-lehden mukana kaikille jäsenilleen.

Mitä luottamusmiehet tekevät?

Pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Toimia yhteisjärjestön neuvottelijana
 • Tiedottaa toimialueensa hallituksille ja yhteisjärjestön hallitukselle käydyistä kokouksista ja neuvotteluista
 • Kehittää ja ohjata edunvalvontatoimintaa
  • pitämällä säännölliset luottamusmieskokoukset
  • kehityskeskusteluilla
  • suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutuksia
  • tukemalla luottamusmiesten edunvalvontatyötä
  • tukee ja ohjaa jäsenistöä
 • Suunnittella yhdessä muiden Espoon JHL:n yhteisjärjestön pääluottamusmiesten kanssa toimintalinjat
 • Tekee yhteistyötä muiden järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa
 • Osallistuu yhdistysten ja yhteisjärjestön toimintasuunnitelmien tekoon ja toteutukseen omalta osaltaan
 • Kehittää omaa osaamistaan riittävällä koulutuksella
 • Omalla osaamisellaan, käyttäytymisellään ja persoonallaan tuo myönteistä JHL:n imagoa esillä

 

Ammattialakohtaisen luottamusmiehen tehtäviä ovat taas:

 • Toimia oman alakohtaisen jaoksen vetäjä
 • Toimia asiantuntijana omissa ammatti-alakohtaisissa asioissa
 • Ohjata, neuvoa ja tukea jäseniä
 • Pitää yhdyshenkilöverkostoa ajan tasalla
 • Tehdä oman jaoksensa toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
 • Osallistua hallituksen kokouksiin
 • Osallistua luottamusmieskokouksiin
 • Huolehtia riittävästä tiedonkulusta
 • Tiedottaa pääluottamusmiehelle ja hallitukselle oman ammatti-alansa asiat
 • Tiedottaa jaoksen yhdyshenkilökokousten kautta jäsenille yhdistyksen toiminnasta
 • Ylläpitää omaa ammattiosaamistaan ja luottamusmiesosaamistaan                          
 • Osallistua jäsenhankintaan
  • Yhdyshenkilöverkoston kautta luottamusmies jakaa yhdistyksen tiedotteita työpaikkojen ilmoitustauluille
  • aktivoi yhdyshenkilöverkoston jäsenhankintaan
  • omalla käyttäytymisellään tukee JHL:n imagon myönteistä näkymistä

 

Mikä on Espoon yhteisjärjestö?

Espoon yhteisjärjestö on tällä hetkellä neljän yhdistyksen (197, 393, 324 ja 587) kattojärjestö. Yhteisjärjestö neuvottelee sopimukset ja hoitaa edunvalvonnan eli luottamusmiestoimintaa.

Mikä on yhdyshenkilöverkosto?

Joskus perhepäivähoitajia oli monta sataa ja silloin alueilta oli valittu ns. yhdyshenkilö. Joka kävi kokouksissa ja toimi ns. viestinviejänä.

Eli jos jotain ammattiryhmää on paljon niin voivat valita joukoistaan yhdyshenkilön, joka edustaa heitä.

Mitä ovat jaokset ja kuka niihin voi osallistua?

Jaokset ovat ammattialakohtaisten luottamusmiesten vetämiä kokouksia, joihin voivat osallistua joko yhdyshenkilöt tai asiasta kiinnostunut jäsen. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja alueilla puhuttavia asioita.

 

Itse osallistuin varhaiskasvatusjaokseen ja opin sieltä erittäin tärkeää asiaa, nimittäin työvuorolistojen täyttämisen sekä sen miten ylityöt määräytyvät ja korottuvat. Sain myös hieman käsitystä siitä, minkälaisia ongelmia luottamusmies alueellani hoitaa.

Suosittelen erittäin lämpimästi jokaista selvittämään oman paikallisyhdistyksen toimintaa, ja kysymään rohkeasti jo opiskeluaikoina mahdollisuutta osallistua siihen! Sieltä saa erittäin paljon tietoa, josta on hyötyä työelämässä!

 

Mervi Kuosmanen

Hallituksen 1.varajäsen